Zwroty

Zwroty

Od umowy możesz odstąpić, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez formularz kontaktowy poniżej, poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@ekoninja.pl, informując nas o tym pisemne lub telefonicznie pod numerem tel: +48 784 589 276

Zwrot bez podawania przyczyny możesz zgłosić w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Jeżeli zdecydowałeś się zwrócić zamówienie nie są zwracane koszty dostawy zwrotnej. 

Zwracaną rzecz należy zwróć do nas niezwłocznie na adres zwrotu podany poniżej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w tym rzeczy objęte wyprzedażą;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.

Jeżeli jest coś nie tak z twoim zamówieniem, ilość produktów się nie zgadza, dostarczone produkty są wadliwe lub z jakiejś przyczyny jesteś niezadowolony z zamówionych produktów, skontaktuj się z nami korzystając z formularza poniżej lub zadzwoń. 

Wszelkie reklamacje związane ze złożonymi zamówieniami rozpatrzymy w terminie do 7 dni.

Adres do zwrotu
Eko Ninja
Tomaszowice Kolonia 35D,
21-008 Jastków
kontakt@ekoninja.pl
+48 784 589 276

  Formularz kontaktowy

  Skorzystaj z formularza kontaktowego.
  Napisz do nas a odpowiemy jak najszybciej.